Quảng bá – Chuyển hiện thực – Tạo lập GIÁ TRỊ là việc tôi làm suốt đời….

Quảng bá – Chuyển hiện thực – Tạo lập GIÁ TRỊ là việc tôi làm suốt đời.
Giúp a.c.e LÀM CHỦ SÂN KHẤU CUỘC ĐỜI là công cụ tôi chọn thời điểm này.

Mong a.c.e cho phép tôi cơ hội được đồng hành, phụng sự và phục vụ.

Hà Nội: 27,28,29/4
Sài Gòn: 13,14,15/5

Trân trọng biết ơn a.c.e
#Nguoichuyenhienthuc #Bacthaysankhau
#CuongYeuThuong #Nguoidonghanh

Shopping Cart
Scroll to Top