Rất mong ae tham gia ủng hộ chương trình vì người nghèo và đội ngũ bác sĩ, người có tiền góp tiền ng…

Rất mong ae tham gia ủng hộ chương trình vì người nghèo và đội ngũ bác sĩ, người có tiền góp tiền người có sức thì góp sức share chương trình. Đội ngũ y bác sĩ kiệt sức, đội ngũ hỗ trợ người nghèo thì có người mắc F0 trong quá trình thiện nghiệm, có người đã mất rồi.
Chúng ta hãy hành động đừng chỉ bàn quan nhìn.
Xin lan tỏa chuong trình : https://songsotvuotdich.imgroup.vn/

Shopping Cart
Scroll to Top