Sự Phi Thường Trong Môi Trường Tầm Thường Rất Khó Được Công Nhận. Vậy Thì Hãy Chắc Chắn Bạn Ở Đúng N…

Sự Phi Thường Trong Môi Trường Tầm Thường Rất Khó Được Công Nhận. Vậy Thì Hãy Chắc Chắn Bạn Ở Đúng Nơi Cần Ở.
Lựa Chọn Đúng

Tiếp tục hành trình CHUYỂN HIỆN THỰC – BẬC THẦY SÂN KHẤU
“Thu Hút, Ảnh Hưởng, Trao Giá Trị và Chuyển Hoá, Đột phá Kinh Doanh bằng THUẬT QUẢNG BÁ”

3 Ngày từ 8h đến 20h
Sài Gòn ngày: 28,29,30/5
Địa chỉ: 51 Dương Văn An, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh.
Hotline tư vấn: 0962 502 556

Lê Văn Cương – Người Đồng Hành Chuyển Hiện Thực BẬC THẦY SÂN KHẤU.
Trân trọng biết ơn bạn.

Shopping Cart
Scroll to Top