Thành Vinh đã cập bến Sài Gòn…

Thành Vinh đã cập bến Sài Gòn
Thành Hoá cũng sắp cập bến Sài Gòn
Hà Nội cũng sắp cập bến Sài Gòn.
Lớp trước thì Sài Gòn, Vũng Tàu bay ra Hà Nội, còn lớp này thì ngược lại.
Đó là BÍ MẬT để HỌC TẬP HIỆU QUẢ và TRỌN VẸN.

Ngày mai bắt đầu cho HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG và TOẢ SÁNG.

Trân trọng biết ơn anh chị em đã tin tưởng cho phép Cương được Đồng Hành, Phụng Sự và Phục Vụ để CHUYỂN GIAO HIỆN THỰC.

Shopping Cart
Scroll to Top