Thứ 2 đầu tuần bạn làm j……


Thứ 2 đầu tuần bạn làm j…
Chúng tôi lôi nhau ra Đào Tạo, đọc sách và chia sẻ cùng nhau.
Startup thì còn nhiều thiếu thốn về vật chất, nhưng các Shark hay nói với các Startup mà bị Fail ý tưởng rằng anh chị thích Ekip và cộng sự của em.
Đặt mục tiêu nuôi quân để mùa tới Show cho các Shark biết được Nhân Sự Phù hợp là TÀI SẢN vô giá của DOANH NGHIỆP.

Cần chiêu mộ thêm vài anh em để cùng lên SharkTank nè các tình yêu.
BÁN HÀNG, TELESALES, KẾ TOÁN..
#StageMastery #InspirationFromAnyWhrere
[fb_vid mute=1 id=”3622960301263502″]

Giỏ hàng
Lên đầu trang