Tôi sống, vì có ai đó yêu thương tôi, và tôi còn yêu thương ai đó….

Tôi sống, vì có ai đó yêu thương tôi, và tôi còn yêu thương ai đó.
Tôi sống, bởi còn có nhiều điều đáng khám phá, đáng học hỏi, và còn có những việc ý nghĩa cần làm.
Tôi sống, vì ai đó vẫn cần tôi, vẫn muốn tôi giúp đỡ họ.
Tôi sống, vì mong muốn những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, và được chứng kiến những điều ấy.
Tôi sống, vì muốn được nhìn thấy những diệu kỳ xảy đến với cuộc đời bạn.
Love you
Trân trọng biết ơn bài chia sẻ của Thầy Phạm Thành Long , Yêu thầy
Trân trọng biết ơn Thầy vì tất cả.

Quảng Bá, Chuyển Hiện Thực, Tạo Lập Giá Trị là Việc tôi làm Suốt Đời. chaizo.
#Nguoichuyenhienthuc #QuangBa

Shopping Cart
Scroll to Top