Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,…

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo;

Tuấn kiệt như sao buổi sớm,
Nhân tài như lá mùa thu,
Việc bôn tẩu thiếu kẻ đở đần,
Nơi duy ác hiếm người bàn bạc,
Tấm lòng cứu nước, vẫn đăm đăm muốn tiến về đông,
Cỗ xe cầu hiền, thường chăm chắm còn dành phía tả.

Thế mà:
Trông người, người càng vắng bóng, mịt mù như nhìn chốn bể khơi.
Tự ta, ta phải dốc lòng, vội vã hơn cứu người chết đuối.
Phần vì giận quân thù ngang dọc,
Phần vì lo vận nước khó khăn,

“Đánh một trận sạch không kình ngạc
Đánh hai trận tan tác chim muông
Cơn gió to trút sạch lá khô
Tổ kiến hồng sụt tan đê vỡ”

Lê Văn Cương – Người Đồng Hành Chuyển Hiện Thực BẬC THẦY SÂN KHẤU
Lịch tiếp theo:

#SàiGòn ngày: 17,18, 19/4
Địa chỉ: 51 Dương Văn An, Ăn Phú, Quận 2, TP.Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
(Có nhận cho thuê Phòng Đào Tạo cho anh em Trainer, Inbox Cương nhé)

#HàNội ngày: 27,28,29/4
Hotline tư vấn: 0962 502 556

Trân trọng biết ơn nhà mình
#NguoiChuyenHienThuc #BacthaysankhauShopping Cart
Scroll to Top