1 là bạn cứ ngồi đó than thở…

1 là bạn cứ ngồi đó than thở
2 là Thay Đổi, thích ứng, nắm bắt cơ hội mới, HỌC HỎI

Chứ hết dịch này, còn đầy dịch khác.
Cứ Chờ đợi và chết mòn thôi…1 là bạn cứ ngồi đó than thở
2 là Thay Đổi, thích ứng, nắm bắt cơ hội mới, HỌC HỎI

Chứ hết dịch này, còn đầy dịch khác.
Cứ Chờ đợi và chết mòn thôi…See more

Có 7 bình luận cho “1 là bạn cứ ngồi đó than thở…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top