BẰNG CẤP đại diện cho quá khứ

BẰNG CẤP đại diện cho quá khứ
NĂNG LỰC đại diện hiện tại
SỨC HỌC TẬP thể hiện tương lai

Bất cứ khi nào mình cảm thấy mình đã đạt được thành tích gì đó rồi, nghĩa là mình bắt đầu của sự suy tàn

Hãy giữ mãi “tâm thái thuở ban đầu”

—–
Sự nghiệp là sự học
Sự học là sự nghiệp
Ngừng sự học là ngừng sự nghiệp
#ThuatQuangBa #BanHangKhongKyNang

Có 11 bình luận cho “BẰNG CẤP đại diện cho quá khứ”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top