Bức 1: Cười cái chú chụp tấm ảnh Tuyển Người Iu cho nè..

Bức 1: Cười cái chú chụp tấm ảnh Tuyển Người Iu cho nè..
Ổng nhỏ: Tui có người iu gòi, chú kiếm cho mình trước đi nè

Bức 2: Tháng 4 này lên sân khấu cùng chú nha
Ngày 8,9/4/2023 tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Hà Nội, chia sẻ về QUY TRÌNH NHÀ LÃNH ĐẠO SIÊU PHÀM và KIẾN TẠO HỆ THỐNG KINH DOANH GIÀU TOÀN DIỆN
Thông tin chi tiết nè ông kẹ
https://www.businesssummit.com.vn/levancuong

Ổng nhỏ: Woa, xịn đó chú, Cái này ngon không thể hình dung, cháu duyệt nha
Lên luôn, cháu làm Follow the Leader dọn đường cho chú bay nha.

Chuẩn bị 10 ngày ủ mưu cùng ổng nhỏ để tiếp tục Hành Trình Trưởng Thành.
#BusinessSummit2023 #TrainerMastery


Có 9 bình luận cho “Bức 1: Cười cái chú chụp tấm ảnh Tuyển Người Iu cho nè..”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top