Cảm ơn a Leo Võ Thái Lâm, Top 1 Thế Giới Của Tổ Chức Action Coach – Business Coach…

💝Cảm ơn a Leo Võ Thái Lâm, Top 1 Thế Giới Của Tổ Chức Action Coach – Business Coach
Thành Viên của Action Coach CBD Firm
Sáng Lập của UDOO
Chuyên Gia hàng đầu về DISC

⏰Biết anh và học a 5 năm trước rồi, đợt dịch này mới tham gia lại các chương trình của a và mới kết nối sâu.
Nhờ a Hiểu Sâu hơn về Action Coach, Business Coach và Đặc Biệt là Mô Hình Chuyển Đổi TỪ BÊN TRONG.
(1h Coach của anh LEO bây giờ Bình Quân 1.000usd)

🎯Thêm một Sản Phẩm chất lượng để BỔ SUNG vào BỘ SƯU TẬP GIẢI PHÁP công cụ GIÚP CHỦ DOANH NGHIỆP CÂN BẰNG và LÀM CHỦ, THẤU HIỂU CHÍNH MÌNH.

🧘Nghĩ ngơi và chuẩn bị cho chiều nay
13h30 sẽ cùng với Ông Bạn
HỒ QUỐC THÂN – CEO INVEST TV
Thành Viên Sáng lập của Internet Expo
Chia sẻ về chủ đề:
KIẾN TẠO SỰ KHÁC BIỆT
Chuyển Đổi Mô Hinh Offline Sang Online
Và Thực Tế Ảo Trong THƯƠNG MẠI HÓA.

Link nhận thông tin Sự Kiện:
https://zalo.me/g/swbshf682
Từ 13h30 đến 17h Ngày 29.9

Chúc cả nhà buổi trưa Vui Vẽ.
#ChuyenDoiSo #Kientaosukhacbiet

Có 1 bình luận cho “Cảm ơn a Leo Võ Thái Lâm, Top 1 Thế Giới Của Tổ Chức Action Coach – Business Coach…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top