Càng Chạy Theo Tiền, Tiền Càng Chạy khỏi ta….


Càng Chạy Theo Tiền, Tiền Càng Chạy khỏi ta.
Bởi vậy bây giờ, tôi không bán mạng để đổi lấy tiền nữa. Vẫn Bám Sát Mục Tiêu Tài Chính, Vẫn dám nghĩ lớn nhưng Tiền không phải là tất cả.
Cảm nhận An Vui ở thực tại, dù trăm bề khó khăn, thách thức.
Vẫn hiên ngang bước đi, đối diện và tiến lên, tôi thấy đó là Bến Đỗ của tôi.

Và tôi nhận ra, mình đã tốt nghiệp bài học đường đời này.
Đó là SỰ TRƯỞNG THÀNH lớn bên trong NỘI TÂM của tôi.
[fb_vid mute=1 id=”889769704941602″]

Có 8 bình luận cho “Càng Chạy Theo Tiền, Tiền Càng Chạy khỏi ta….”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top