“Chúng ta thường đánh giá cao những gì làm trong 1 năm mà đánh giá thấp những gì làm trong 10 năm”…

“Chúng ta thường đánh giá cao những gì làm trong 1 năm mà đánh giá thấp những gì làm trong 10 năm”
-Tony Robbin-

Hành trình tôi chọn tiếp theo, TẬP TRUNG CAO ĐỘ trong GIAI ĐOẠN tới mang tên
“TỰ DO và SỐNG HẾT MÌNH”
#Tudo #HethongTuDong #Banhanggiacao


1 thought on ““Chúng ta thường đánh giá cao những gì làm trong 1 năm mà đánh giá thấp những gì làm trong 10 năm”…”

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top