Của cho không bằng cách cho…

Của cho không bằng cách cho
Cách cho không bằng người cho

Vậy Ta chưa đủ GIÁ TRỊ
Thì đôi khi …Của cho không bằng cách cho
Cách cho không bằng người cho

Vậy Ta chưa đủ GIÁ TRỊ
Thì đôi khi …See more

Có 1 bình luận cho “Của cho không bằng cách cho…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top