Khi Ta Là Ai Thì Ta Không Thể Là Ai Được Nữa….

🌿 Khi Ta Là Ai Thì Ta Không Thể Là Ai Được Nữa.
🌿 Khi Ta Không Còn Là Ai Thì Ta Có Thể Trở Thành Bất Kỳ Ai.

Vạn Vật Trên Vũ Trụ Này Đều Có Tính Không Của Nó Thì Hà Cớ Gì Ta Phải Dính Mắc Nhỉ 🥰

Cứ Hồn Nhiên Mà Sống Như Một Đứa Trẻ, Vui Chơi Với Đời Thì Đời Cũng Sẽ Vui Chơi Với Mình Thôi Ha💗💗💗

Thuận Theo Tự Nhiên, Hiểu Mình, Hiểu Người

34 thoughts on “Khi Ta Là Ai Thì Ta Không Thể Là Ai Được Nữa….”

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top