KHÓA HUẤN LUYỆN: SIÊU THUYẾT TRÌNH…


KHÓA HUẤN LUYỆN: SIÊU THUYẾT TRÌNH
“Đánh Thức Giá Trị Bản Thân – Giải Phóng Đam Mê Chia Sẻ, Trao Giá Trị”

19h30 Ngày 21/10….
Tham gia nhóm Zalo để nhận quà tặng và thông tin về chương trình này.
https://zalo.me/g/swbshf682

Chương trình đã được Tài Trợ 100%, nên anh chị chỉ cần đầu tư Thời Gian, Tâm Huyết và Niềm Tin để cùng trải nghiệm cùng Cương.

Cảm ơn Tana Media đã đông hành tạo nên những Video Chất Lượng
Liên hệ Book Đội Ngũ tư vấn và triển khai Truyền Thông và Marketing cùng Tana Media
Roce Vu , Bùi Thiên Tạo …
#NguoiDongHanh #SieuThuyetTrinh

38 thoughts on “KHÓA HUẤN LUYỆN: SIÊU THUYẾT TRÌNH…”

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top