Làm ăn giỏi chưa chắc đã làm tìnhh giỏi, nhưng làm tìnhh giỏi thì chắc chắn làm ăn giỏi….


Làm ăn giỏi chưa chắc đã làm tìnhh giỏi, nhưng làm tìnhh giỏi thì chắc chắn làm ăn giỏi.
—————————————————————

Vì sao?
Vì những người làm tìnhh giỏi hiểu được tâm lý đối phương, hiểu bạn tìnhh thích các tư thế nào? hiểu đâu là điểm G, hiểu thời gian bao lâu và làm ở đâu là thú vị nhất.
Đó từng đó thôi là áp dụng vào thuật làm kinh tế là nhanh nhẹn biến hoá các kiểu là giàuu rồi.
[fb_vid mute=1 id=”1162193301199351″]

Có 19 bình luận cho “Làm ăn giỏi chưa chắc đã làm tìnhh giỏi, nhưng làm tìnhh giỏi thì chắc chắn làm ăn giỏi….”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top