Mưu cầu sự thay đổi của người khác là bắt nguồn cho ĐAU KHỔ.

Mưu cầu sự thay đổi của người khác là bắt nguồn cho ĐAU KHỔ.
Mưu cầu sự thay đổi của chính mình là bắt nguồn cho HẠNH PHÚC.

Bởi vậy trở thành BẬC THẦY SÂN KHẤU là hành trình trưởng thành, không phải để THAY ĐỔI BẤT KỲ AI mà để TỰ CHUYỂN HOÁ CHÍNH MÌNH.

BẬC THẦY SÂN KHẤU Offline
“Thú Hút – Ảnh Hưởng – Giá Trị – Chuyển Hoá”
K12: Sài Gòn ngày 26,27,28/4
K13: Hoà Bình ngày 19,20,21/5
In sờ bốc Cương nếu a.c đang mong muốn TRUYỀN CẢM HỨNG và CHUYỂN HOÁ mọi người.

Trân trọng mời a.c cùng đồng hành!!!
#Bacthaysankhau #Thauhieunoitam

[fb_vid mute=1 id=”5429264913842761″]

Có 3 bình luận cho “Mưu cầu sự thay đổi của người khác là bắt nguồn cho ĐAU KHỔ.”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top