Nếu vì sợ sẽ tàn mà hoa không dám nở, thì trên đời này chẳng còn thứ gì đẹp đẽ như thế nữa.


Nếu vì sợ sẽ tàn mà hoa không dám nở, thì trên đời này chẳng còn thứ gì đẹp đẽ như thế nữa.

Ở đời
Nhìn thấy nhìn thấy được,
Nghe thấy nghe thấy được,
Phân tích phân tích được,
Làm gì đó làm được,

Giữa chốn đông người này,
Một hành động vạn tiếng ồn,
Một vấn đề vạn giải pháp,
Một sự kiện vạn sự nhao nhao,

Một số người đã trải qua nhiều Thử thách trong cuộc đời, biết rõ đây không phải là Giải pháp,
Không tốt cho bản thân trong hành trình tiếp theo,
Càng không tốt cho mọi đối tác,
Càng không thuận dòng nhân quả,

Giữa chốn đông người này
Im lặng chính là Vàng,

Cấp độ đầu tiên là thấy,
Cấp độ tiếp theo là phân tích,
Vua phân tích,
Trên tất cả là Trắc ẩn,

Có một loại trắc ẩn tốt nhất,
Đúng với tất cả,
Giúp cho tất cả,
Là im lặng!

Vậy thôi
Người có kinh nghiệm Giải quyết Vấn đề
Thường im lặng!

Im lặng
Chỉ cần im lặng!
Và lắng nghe!
[fb_vid mute=1 id=”704108734452976″]

Có 7 bình luận cho “Nếu vì sợ sẽ tàn mà hoa không dám nở, thì trên đời này chẳng còn thứ gì đẹp đẽ như thế nữa.”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top