NGŨ TÂM

NGŨ TÂM

Được cao nhân chỉ điểm, cần mang theo Ngũ tâm trong đời:
🪷Nhất – Nhất tâm
🪷Nhị – Định tâm
🪷Tam – Thuần tâm
🪷Tứ – Dụng tâm
🪷Ngũ – Hằng tâm

🍀Nhất tâm: ý niệm một lòng tuyệt đối hướng đến điều mong muốn, dù chưa rõ con đường đi đến đó vẫn một lòng nhất nhất, sắt đá, bền bỉ, nhưng nhẹ nhàng, tin tưởng, lý thẳng khí mềm.

🍀Định tâm: Rõ ràng ước muốn, định vị và cố định tâm mình ở đó, đích đến.

🍀Thuần tâm: Tâm trong sáng, thấu suốt, thuần vì người.

🍀Dụng tâm: Chứa đựng, đặt tâm, để tâm ở điều mình làm, toàn tâm toàn ý, tỉ mỉ, trách nhiệm, tín nhiệm.

🍀Hằng tâm: bền bỉ trường tồn, ẩn tàng âm ỉ, luôn luôn và xuyên suốt hằng hữu ý chí trên con đường đã chọn.

NGŨ TÂM DUYÊN HỢP:
⚡️Nhất tâm như Kim, mũi tên sắc nhọn.
🌳Định tâm như Mộc, cổ thụ bám rễ.
🌊Thuần tâm như Thuỷ, uyển chuyển trí tuệ.
🌎Dụng tâm như Thổ, đất mẹ dung chứa.
🔥Hằng tâm như Hoả, ngọn lửa vĩnh hằng.

Nhất tâm trưởng thành, trưởng thành chậm. Nhất tâm vào sự chuyển hoá của con người, trưởng thành nhanh.

Một ý vì mình, một ý vì người. Một người, nhất tâm vì ai, sẽ quyết định tốc độ trưởng thành và phương hướng trưởng thành của người đó.

Trân trọng – Biết ơn những vị Thiện đại tri thức cuộc đời đã chỉ dạy học trò!

Anh em chuẩn bị Hành Trang lên Ba Vì ngắm hoa Dã Quỳ và tận hưởng cái lạnh của Núi Tản Viên, ngắm sương mù và nói chuyện với cây tại chương trình
TRAINER MASTERY K9 Ngày 20-22/12
Anh em Trainer Mastery sẵn sàng ????

Có 10 bình luận cho “NGŨ TÂM”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top