Người xứng đáng với đồng tiền của bạn là người biết bạn từng không có gì trong ví, nhưng vẫn chọn ở

Người xứng đáng với đồng tiền của bạn là người biết bạn từng không có gì trong ví, nhưng vẫn chọn ở lại bên cạnh bạn.Người xứng đáng với đồng tiền của bạn là người biết bạn từng không có gì trong ví, nhưng vẫn chọn ở lại bên cạnh bạn.

Có 19 bình luận cho “Người xứng đáng với đồng tiền của bạn là người biết bạn từng không có gì trong ví, nhưng vẫn chọn ở”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Giỏ hàng
Lên đầu trang