Nhà còn quả Bí Cuối cùng…

Nhà còn quả Bí Cuối cùng
Và hôm nay tôi sẽ ăn nó.
Tích cực lên mỗi ngày, nhưng đọc thông tin Covid xót xa vô cùng.
Sáng nay đọc tin có người ở các Bếp Từ Thiện, Tình Nguyện đã ngã xuống Vì Covid, rồi cả đoàn mắc Covid. Mình chỉ biết cầu nguyện cho mọi người Bình An.
Xót quá
Co Vi ơi,mau bay đi, mau đi đi.

3 thoughts on “Nhà còn quả Bí Cuối cùng…”

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top