[Official] Lê Văn Cương Facebook

Có 12 bình luận cho “[Official] Lê Văn Cương Facebook”

  1. Tham Sân Si đều là độc tố gây hại quan trọng cả e. Vì Tham cũng sinh ra Sân. Sân lại sinh ra Si. Si lại hình thành lòng tham. Con người cứ thường bị trói buộc trong tam độc.

  2. Nguyễn Thị Hà Thương

    Cứ nhận diện mọi thứ như nó đang là thì sẽ nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng, em cũng đã làm được phần nào và đang thực hành mỗi ngày. Cảm ơn anh đã chia sẻ một bài viết hay. ❤️ Yêu thương

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Giỏ hàng
Lên đầu trang