Sức mạnh của lời nói đến cuộc sống #TrainerMastery #InspiringLeadership #giautoandien #LeVanCuong

Sức mạnh của lời nói đến cuộc sống #TrainerMastery #InspiringLeadership #giautoandien #LeVanCuong

[fb_vid mute=1 id=”1795051187532207″]

Có 14 bình luận cho “Sức mạnh của lời nói đến cuộc sống #TrainerMastery #InspiringLeadership #giautoandien #LeVanCuong”

  1. Thay vì im lặng , thay vì nói những lời tổn thương hãy nói những lời tích cực để người khác tiến về phía trước

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top