Tâm Sáng Như Pha Lê…

Tâm Sáng Như Pha Lê
Tĩnh Lặng Như
Mặt Nước
Năng lượng như
Vầng Dương…Tâm Sáng Như Pha Lê
Tĩnh Lặng Như
Mặt Nước
Năng lượng như
Vầng Dương…

7 thoughts on “Tâm Sáng Như Pha Lê…”

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top