Tóc dài, Râu dài…

Tóc dài, Râu dài
Khi nào đk cắt, được cạo nhỉ?
Thử nuôi qua Mùa Dịch xem thành ai nha nha

27 thoughts on “Tóc dài, Râu dài…”

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top