Trân trọng thì sở hữu

Trân trọng thì sở hữu
Biết ơn thì thiên trường địa cửu
Trân trọng là phương hướng
Biết ơn là tốc độ
Người sở hữu không trân trọng thì người trân trọng sẽ sở hữu…Trân trọng thì sở hữu
Biết ơn thì thiên trường địa cửu
Trân trọng là phương hướng
Biết ơn là tốc độ
Người sở hữu không trân trọng thì người trân trọng sẽ sở hữu…See more

Có 16 bình luận cho “Trân trọng thì sở hữu”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top