Warning: preg_match_all(): Compilation failed: quantifier does not follow a repeatable item at offset 57 in /www/wwwroot/levancuong.com/wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/replace-variables/class-post-variables.php on line 543

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: quantifier does not follow a repeatable item at offset 57 in /www/wwwroot/levancuong.com/wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/replace-variables/class-post-variables.php on line 543
Vật chất làm ta gần nhau hay xa rời nhau??? - Lê Văn Cương - Người Làm Nghề Chia Sẻ
Warning: preg_match_all(): Compilation failed: quantifier does not follow a repeatable item at offset 57 in /www/wwwroot/levancuong.com/wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/replace-variables/class-post-variables.php on line 543

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: quantifier does not follow a repeatable item at offset 57 in /www/wwwroot/levancuong.com/wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/replace-variables/class-post-variables.php on line 543

Vật chất làm ta gần nhau hay xa rời nhau???

Vật chất làm ta gần nhau hay xa rời nhau???

[fb_vid mute=1 id=”609843377120489″]

Có 3 bình luận cho “Vật chất làm ta gần nhau hay xa rời nhau???”

  1. vật chất làm con người ta từ con người có thể trở thành con thú. Vật chất làm lộ rõ bộ mặt của họ, từ một người nghĩ rằng là rất tốt nhưng sâu bên trong con người đó trái ngược hoàn toàn. khi không còn vật chất người phụ nữ sẽ bỏ mình mà đi, con chó cũng không thèm nhìn anh ạ.

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top