Xin Trân trọng Biết ơn các bậc Thiện Đại Tri Thức đã Khai mở Trí tuệ, Biết ơn Minh Sư dẫn dắt, Biết

🙏 Xin Trân trọng Biết ơn các bậc Thiện Đại Tri Thức đã Khai mở Trí tuệ, Biết ơn Minh Sư dẫn dắt, Biết ơn các Cao nhân đã Chỉ điểm, Biết ơn các Nhân Tài đã Cống hiến Gánh vác, Biết ơn Nhân Mạch đã Kết nối Nhân duyên để chúng ta được gặp nhau tại lớp học “Thấu Hiểu Nội Tâm – Giàu Có Toàn Diện”.

🍀 𝐓𝐇𝐀̂́𝐔 𝐇𝐈𝐄̂̉𝐔 𝐍𝐎̣̂𝐈 𝐓𝐀̂𝐌 – 𝐆𝐈𝐀̀𝐔 𝐂𝐎́ 𝐓𝐎𝐀̀𝐍 𝐃𝐈𝐄̣̂𝐍 💰 𝟏𝟎𝐡𝟎𝟎 – 𝟏𝟐𝐡𝟎𝟎 𝐀𝐌 𝐭𝐮̛̀ 𝟐𝟏/𝟑 – 𝟑𝟎/𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟐 💖

👉 Chúng ta đã từng nghe:
“Chứng kiến, không có nghĩa là Thấy
Thấy, không có nghĩa là Rõ
Rõ, không có nghĩa là Hiểu
Hiểu, không có nghĩa là Hiểu rõ
Hiểu rõ, không có nghĩa là đã Thấu Hiểu thông suốt.”
✅ Vậy nên “THẤU HIỂU” là thuật ngữ rất quan trọng trong đời sống của chúng ta.

♥️ Việc CHỒNG thấu hiểu VỢ, việc CHA MẸ thấu hiểu CON CÁI, việc CON CÁI thấu hiểu CHA MẸ, Việc NGƯỜI CHỦ thấu hiểu NHÂN VIÊN, việc CÔNG TY thấu hiểu KHÁCH HÀNG. việc ĐỒNG NGHIỆP thấu hiểu lẫn nhau. Làm cho gia đình ngày càng hoà hợp hạnh phúc. Làm cho công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

🛑 VẤN NẠN hiện nay trong cuộc sống của một người có phải đều bắt nguồn từ sự THIẾU THẤU HIỂU. Ngay cả việc THIẾU THẤU HIỂU sức khoẻ cũng làm cho sức khoẻ của chúng ta ngày càng kém đi.

👉 Vậy nên việc THẤU HIỂU ĐƯỢC NỘI TÂM CHÍNH MÌNH là việc làm quan trọng nhất mà con người chúng ta cần phải nắm bắt. Thấu hiểu Nội tâm Chính mình, chúng ta sẽ Hiểu người, Thấu hiểu Nội tâm của người, chúng ta sẽ Thấu hiểu Chính mình hơn.

🍀 Thấu hiểu điều đó, BTC chúng tôi đã khởi tạo khóa học: “THẤU HIỂU NỘI TÂM – GIÀU CÓ TOÀN DIỆN”. Với nội dung giúp các anh chị thấu hiểu về NỘI TÂM của chính mình, tạo nền tảng vững chắc để KIẾN TẠO đời sống như mong muốn của bản thân.

🍀 Lớp học mong muốn tạo một bối cảnh gần gũi, thân thiết để các anh chị học viên có thể làm rõ các Nghi vấn, chuyển Nghi vấn, nâng tầng bậc nhận thức Nội tâm và dễ dàng Hiện thực hóa cuộc sống hướng tới 7 Sự Giàu Có Toàn Diện, Hạnh phúc và An vui trong Cuộc đời.

🌟🌟 Đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐬𝐞̃ 𝐓𝐇𝐀̂́𝐔 𝐇𝐈𝐄̂̉𝐔:
🔸 7 SỰ GIÀU CÓ TOÀN DIỆN
🔸 CÔNG THỨC CỘI NGUỒN CUỘC SỐNG
🔸 CẤU TRÚC CON NGƯỜI
🔸 NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH CỦA TIỀM THỨC & TRẠNG THÁI RUNG ĐỘNG NỘI TÂM CON NGƯỜI.
🔸 TỔNG NGHIỆP THỨC – DUYÊN – QUẢ & CHÌA KHÓA VẬN HÀNH CỖ MÁY CÔNG ĐỨC, PHƯỚC ĐỨC.
🔸 PHƯƠNG PHÁP KIẾN TẠO ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH THUẬN THEO MONG MUỐN.
🔸 3 CHÌA KHÓA GIÀU TÂM THÁI: TRÂN TRỌNG BIẾT ƠN – BAO DUNG – AN VUI.
🔸 5 TẦNG BẬC NHẬN THỨC NỘI TÂM ĐỂ VƯỢT LÊN TRÊN MỌI VẤN NẠN PHÁT SINH.
🔸 CHÌA KHÓA RÈN LUYỆN NHÂN CÁCH KIỆN TOÀN.
🔸 5 CHÌA KHÓA BỒI DƯỠNG PHẨM CHẤT ƯU TÚ.

link đăng ký

https://forms.gle/PZJoego7FTCpCEeZ8

Có 37 bình luận cho “Xin Trân trọng Biết ơn các bậc Thiện Đại Tri Thức đã Khai mở Trí tuệ, Biết ơn Minh Sư dẫn dắt, Biết”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top